Doświadczenie

Doktor nauk medycznych Wojciech Kołaczyk
absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1984 r.)

Doświadczenie zawodowe:

1984-1988 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
stanowisko – asystent
1988 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Pomocy Doraźnej
stanowisko – kierownik Działu Pomocy Doraźnej
1988-1997 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Oddział Urologii
stanowisko – starszy asystent
od 1990 Prywatna praktyka lekarska
we Wrocławiu i Dzierżoniowie
1997-2002 Szpital Wojewódzki w Legnicy
Oddział Urologii
stanowisko - Ordynator Oddziału
od 1997 Prywatna praktyka lekarska
w Legnicy
2002-2005 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Oddział Urologii
stanowisko – Ordynator Oddziału
od 2005 NZOZ UROMEDICA
stanowisko - kierownik NZOZ
od 2005 Wojewódzki Szpital Zespolony we Wrocławiu
Oddział Urologii
od 2013 EuroMediCare we Wrocławiu
Oddział Urologii

Publikacje i prace naukowe

W dorobku naukowym dr Wojciecha Kołaczyka znajdują się liczne artykuły, publikowane w czasopismach polskich i zagranicznych min. w: Urologia Polska, Advances in Clinical and Experimental Medicine, British Journal Of Urology.

Nagrody za prace naukowe

2001 - Nagroda Komitetu Organizacyjnego XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego za prace pt.: "Ocena wpływu chemioterapii systemowej pooperacyjnej stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC na przeżycie chorych leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego", oraz "Ocena wpływu chemioterapii systemowej stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC w formie przedoperacyjnej i pooperacyjnej na przeżycie chorych leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego zależnie od stopnia zróżnicowania komórkowego (G) guza."

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych

od 1984 Polskie Towarzystwo Lekarskie
1984-1988 Polskie Towarzystwo Chirurgiczne
od chwili założenia Dolnośląska Izba Lekarska
od 1988 Polskie Towarzystwo Urologiczne
od 1995 Europejskie Towarzystwo Urologiczne [EAU]
od 2001 Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne [AUA]