GUZ PĘCHERZA MOCZOWEGO

Objawy: Pierwszym i najczęstszym objawem jest krwiomocz. Pojawia się nagle, zwykle bez żadnych dolegliwości, trwa przeważnie krótko i pojawia się ponownie, niekiedy dopiero po dłuższym czasie.
Rozpoznanie: 1. USG, 2. cystoskopia, 3. badanie histopatologiczne wycinka.
Leczenie: Leczenie rozpoczyna się od elektroresekcji przezcewkowej guza pęcherza moczowego. Następnie zależnie od wyników badania histopatologicznego guza i wyników pozostałych badań diagnostycznych (USG, tomografia komputerowa lub/i rezonans magnetyczny) podejmuje się decyzję o wyborze metody dalszego leczenia.