Przezcewkowe usunięcie guza moczowego (TURT)

Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowegojest endoskopowym zabiegiem diagnostyczno-terapeutycznym stosowanym w przypadku raka pęcherza moczowego. TURT jest leczeniem z wyboru u pacjentów z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego. Powierzchowny rak pęcherza to taki, który nie nacieka tkanki mięśniowej ściany pęcherza moczowego.

Zabieg polega na wprowadzeniu do pęcherza przez cystoskop specjalnego narzędzia endoskopowego – resektoskopu, którym urolog wycina nieprawidłowe tkanki. Bezpośrednio przed przystąpieniem do przezcewkowej resekcji guza pęcherza moczowego urolog wykonuje cystoskopię. Resektoskop jest narzędziem wyposażonym w układ optyczny i pętlę elektryczną, którą urolog pod kontrolą wzroku wycina tkankę nowotworową z pęcherza moczowego.

Z reguły zabieg trwa od kilku minut w przypadku małych zmian do ponad godziny kiedy w pęcherzu są duże lub liczne guzy. Materiał uzyskany podczas TURT wysyłany jest do badania histopatologicznego.

Po przeprowadzeniu zabiegu urolog zakłada do pęcherza moczowego pacjenta cewnik Foley’a celem kontroli krwawienia i diurezy. Cewnik Foley’a zapewnia niskociśnieniowe odprowadzenie moczu dzięki czemu ściana pęcherza szybciej się goi. Przez kilka dni po TURT może występować krwiste zabarwienie moczu, zatykanie cewnika przez skrzepy krwi.