Zapalenie stercza

Stercz i pęcherzyki nasienne tworzą rozwojowo, anatomicznie i czynnościowo jeden układ. Zapalenie obejmuje najczęściej oba narządy, jakkolwiek dominują dolegliwości ze strony stercza. Bogato ukrwiony stercz ulega okresowemu, fizjologicznemu przekrwieniu,, np. przy mikcji lub stosunku i wskutek tego łatwo staje się siedliskiem zakażenia krwiopochodnego. Bezpośrednie sąsiedztwo stercza i tylnej cewki stwarza warunki przejścia zakażenia z cewki i pęcherza. Zapalenie prostaty może mieć przebieg ostry lub przewlekły.