Nacięcie cewki sachs

Rozcięcie zwężenia cewki moczowej pod kontrolą wzroku metodą Sachsa lub metodą Otis’a.