Zapalenie pęcherza moczowego

Zapalenie pęcherza moczowego występuje znacznie częściej u kobiet.

Objawy: parcie naglące, częstomocz, ból nasilający się pod koniec oddawania moczu, a czasem końcowy krwiomocz. Nierzadko pojawiają się bóle poza spojeniem łonowym i w okolicy kości krzyżowej. Temperatura ciała jest zwykle prawidłowa. Gorączka z dreszczami występuje wówczas, gdy drobnoustroje przedostaną się z pęcherza do miedniczek nerkowych.

Leczenie: stosuje się leki przeciwbakteryjne, przeciwbólowe i rozkurczowe