Biopsja fuzyjna prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty to najnowocześniejsze badanie diagnostyczne w przypadku raka prostaty, która pozwala na bardzo precyzyjne postawienie diagnozy.
Metoda ta polega na połączeniu obrazu USG w czasie rzeczywistym oraz pozyskanych wcześniej obrazów z rezonansu magnetycznego. Dzięki temu pozwala niezwykle dokładnie zlokalizować podejrzane miejsca i precyzyjnie wykonać biopsję.

Co jest niezmiernie ważne, przebieg biopsji fuzyjnej jest bezpieczny dla pacjenta, nie jest bolesny i trwa tyle samo co standardowa biopsja.
Może zostać wykonany zarówno przez krocze jak i przez odbyt i odbywa się w znieczuleniu.

Podczas badania pobierane są wycinki z gruczołu prostaty, a następnie oceniane przez patomorfologa.

Biopsja fuzyjna prostaty jest odpowiedzią na rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Od 2015 zaleca ono przeprowadzanie każdej powtórnej biopsji w oparciu o badanie mpMRI , zaś od 2019 roku – wskazuje zasadność wykonania rezonansu magnetycznego prostaty u pacjentów, u których rozważane jest wykonanie biopsji prostaty.

Czym różni się biopsja fuzyjna od standardowej metody:

Niezmiennie od lat, w celu potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu gruczołu krokowego wykonywana jest pacjentom standardowa biopsja. Klasyczna metoda posiada jednak wiele ograniczeń (około 70% ognisk raka prostaty jest niewidocznych w badaniu USG), a dokładność tej metody jest niestety niewielka. Często występuje konieczność przeprowadzenia u tego samego pacjenta drugiej, trzeciej, czwartej a nawet piątej biopsji.

Alternatywą dla biopsji standardowej jest biopsja fuzyjna gruczołu krokowego.

Biopsja fuzyjna prostaty jest odpowiedzią na rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Od 2015 zaleca ono przeprowadzanie każdej powtórnej biopsji w oparciu o badanie mpMRI , zaś od 2019 roku – wskazuje zasadność wykonania rezonansu magnetycznego prostaty u pacjentów, u których rozważane jest wykonanie biopsji prostaty.

W jaki sposób wykonuje się biopsję fuzyjną:
Biopsję wykonuje się poprzez nakłucie gruczołu prostaty pod kontrolą USG i pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Zabieg może zostać wykonany zarówno przez krocze jak i przez odbyt. Procedura odbywa się w znieczuleniu, w związku z tym jest bez bezbolesna dla pacjenta.

Podczas zabiegu lekarz urolog posługuje się obrazami z badania mpMR z zaznaczonymi zmianami na monitorze USG. Obrazy z USG są połączone z obrazami z rezonansu magnetycznego i na tej podstawie lokalizowane jest podejrzane chorobowo miejsce.

Biopsja fuzyjna stercza pod kontrolą rezonansu magnetycznego przypomina system GPS naprowadzając lekarza na chorobowo zmienione miejsce. Zwiększa tym samym wykrywalność raka i ogranicza do minimum konieczność wykonywania ponownych biopsji. Biopsja fuzyjna pozwala w sposób precyzyjny umieścić igłę w wyznaczonym celu, a po histopatologicznym potwierdzeniu rozpoznania rozpocząć bezzwłocznie leczenie.

DWIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA BIOPSJI FUZYJNEJ

ZABIEG PRZEZ ODBYT
Zabieg przez odbyt jest najczęściej stosowaną procedurą, wykonywaną pod kontrolą TRUS (ultarsonografii przezodbytniczej gruczołu krokowego). Z głowicą ultrasonograficzną wprowadzana jest przystawka biopsyjna wraz z igłą, którą pobierane są wycinki do badania wycinki ok. 10-12. Wycinki są oceniane przez histopatologa, który stawia ostateczną diagnozę.

ZABIEG PRZEZ KROCZE
Jest to zabieg umożliwiający wykorzystanie wiadomości uzyskanych podczas badania metodą rezonansu magnetycznego do precyzyjnego pokierowania igły biopsyjnej w ognisko raka prostaty. Biopsja fuzyjna stercza pod kontrolą rezonansu magnetycznego stanowi innowacyjne rozwiązanie przypominające naprowadzenie igły za pomocą systemu GPS. Takie połączenie istotnie zwiększa wykrywalność raka prostaty oraz w porównaniu do tradycyjnej biopsji przezodbytniczej – ogranicza do minimum konieczność wykonywania ponownych biopsji. W biopsji przez krocze urolog unika przypadkowości nakłuć, dzięki umieszczeniu igły w ściśle wyznaczonym miejscu.

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU
Kwalifikację do zabiegu przeprowadza dr n. med. Wojciech Kołaczyk. Aby zarejestrować się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją pod numerem 696 054 932 lub prosimy o skorzystanie z rejestracji internetowej

Wojciech Kołaczyk – ZnanyLekarz.pl